(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-74317802-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Privacyverklaring

Uw privacy is voor HOW communicatie | creatie van groot belang.
Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze correct gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we over u te weten komen.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Verwerken persoonsgegevens
HOW communicatie | creatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
· Voor- en achternaam
· Bedrijfsnaam
· Adresgegevens (zakelijk)
· Telefoonnummers (zakelijk)
· E-mailadres (zakelijk)
· Functie
· IBAN bankrekeningnummer (zakelijk)
· Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Doel van het verwerken van uw persoonsgegevens
HOW communicatie | creatie verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een overeenkomst of toestemming voor de volgende doelen:
· Verzenden van facturen en het afhandelen van uw betalingen
· Verzenden van onze nieuwsbrieven
· U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
· U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Bewaartermijn persoongegevens
HOW communicatie | creatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de wettelijke termijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens
HOW communicatie | creatie kan uw persoonsgegevens met verschillende derden delen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies - of vergelijkbare technieken - die wij gebruiken
HOW communicatie | creatie gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. We gebruiken ze bovendien ook voor het optimaliseren van onze website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HOW communicatie | creatie. 

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOW communicatie | creatie – Mei, 2018